Strona faceLife.pl korzysta z plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Więcej
Zapytaj
60

Prawo


Podkategorie:
Prawo upadłociowe (0)
Prawa dzieci (0)
Prawo cywilne (8)
Prawo biznesowe (0)
Prawa konsumentów (0)
Prawo cywilne (8)
Prawo kontraktowe (0)
Prawo kryminalne (0)
Prawo rozwodowe (4)
Narkotyki a prawo (0)
Prawa ludzkie (0)
Emigracja i imigracja (0)
Szkoły prawnicze (0)
Prawo pracy (0)
Prawo szkolne (0)
Prawnicy (0)
Prawo komunikacyjne (1)
Prawo na drodze (0)
Inne... (13)
Polecamy również:
Prawo na theSite.pl
Prawo na wikiEdu.pl
Prawo na wiseBook.pl

Jakie są formy przemocy?

Obecnie wyróżnia się cztery formy przmocy. Każda z tych form wyróżnia się innym katalogiem zachowań. Nie oznacza to jednak, że ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2041
W:PrawoPodgrupaInne...

Ile czeka się na wydanie prawa jazdy?

Czas oczekiwania na prawo jazdy Na pewno każda osoba, która dopiero co zdała egzamin na prawo jazdy zastanawia się, kiedy upragniony dok ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1766
W:PrawoPodgrupaPrawo komunikacyjne

Kiedy można unieważnić małżeństwo?

W Polsce rozpada się co trzecie małżeństwo. Stąd sądy bardzo często zajmują się sprawami rozwodowymi, które zazwyczaj nie są cięż ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2017
W:PrawoPodgrupaPrawo rozwodowe

Czym jest rozwód i na czym on polega?

Rozwód   Rozwód nie jest przyjemny dla nikogo. Szczególnie jeśli spędziło się z kimś kilkanaście czy nawet więcej ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1815
W:PrawoPodgrupaPrawo rozwodowe

Czym jest separacja i na czym ona polega?

Separacja   Nie każdy związek musi się udać. Coraz częściej zdarza się niestety tak, że ludzie się rozwodzą - często z bardzo głu ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1202
W:PrawoPodgrupaPrawo rozwodowe

Jakie są alternatywne sposoby rozwiązywania sporów?

Nawet najlepsze wynegocjowane umowy, zawierane kontakty nie są w stanie zapewnić gwarancji bezkonfliktowego prowadzenia sprawy.Coraz częściej zw ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1735
W:PrawoPodgrupaInne...

Co to są przepisy przejściowe dostosowujące i końcowe?

Przepisy przejściowe regulują w szczególności sytuacje intertemporalne, czyli określone sytuacje prawne, pewnych podmiotów, powsta ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1936
W:PrawoPodgrupaInne...

Komu przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy?

Komu przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy Nasze państwo jest w stanie wypłacać rentę o ile tylko dana osoba nie jest w stanie w ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2296
W:PrawoPodgrupaInne...

Czym jest niegodność dziedziczenia?

    Zarówno spadkobierca ustawowy, jak i spadkobierca testamentowy mogą zostać uznani za niegodnych dziedziczenia. Tego uzn ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1832
W:PrawoPodgrupaPrawo cywilne

Co to jest zapis zwykły?

    Spadkodawca może zobowiązać spadkobiercę testamentowego albo ustawowego do określonego świadczenia majątkowego na rzecz ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1895
W:PrawoPodgrupaPrawo cywilne

Czym jest prawo do urlopu wychowawczego?

    Na wniosek pracownicy lub pracownika pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opi ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1268
W:PrawoPodgrupaInne...

Czym jest separacja między małżonkami i jakie są jej skutki?

    Każdy z małżonków może domagać się orzeczenia separacji wówczas, gdy między nimi nastąpił zupełny rozkł ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1494
W:PrawoPodgrupaPrawo rozwodowe

Kto jest zwolniony od kosztów sądowych?

ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 0 PPOPULARNOŚĆ: 883 brak odpowiedzi
W:PrawoPodgrupaInne...

Co to jest zapis windykacyjny?

Czym jest zapis windykacyjny Zapewne każdy z nas słysząc słowo zapis windykacyjny od razu ma na myśli procedurę związaną z komornikiem, je ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1639
W:PrawoPodgrupaPrawo cywilne

Czy można leczyć się za darmo za granicą?

Obywatele Polski mają prawo do korzystania z darmowych świadczeń zdrowotnych w innym kraju Unii Europejskiej na mocy rozporządzenia UE z roku 20 ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1734
W:PrawoPodgrupaPrawo cywilne

Jak można pozyskać dokumentację medyczną?

Obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej objęte są wszystkie osoby świadczące usługi z branży medycznej.  Od sierpnia 2014 roku pr ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1700
W:PrawoPodgrupaPrawo cywilne

Kiedy lekarza obowiązuje tajemnica lekarska?

Zarówno lekarzy, jak i innych przedstawicieli zawodów medycznych obowiązuje przestrzeganie tajemnicy lekarskiej. Objęte nią są wsz ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1873
W:PrawoPodgrupaPrawo cywilne

Jakie są warunki prawne żeby mogło dojść do przeszczepu?

ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 0 PPOPULARNOŚĆ: 889 brak odpowiedzi
W:PrawoPodgrupaPrawo cywilne

Co jest uznwane za łapówkę dla lekarza?

Łapówka – przedmiot przestępstwa korupcji – jest to korzyść majątkowa lub osobista, przyjęta w związku z pełnieniem funkc ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1782
W:PrawoPodgrupaPrawo cywilne

Jak zostać sędzią?

Zawód sędziego ze względu na ważność wykonywanego stanowiska jest objęty szczególnymi wymogami dotyczącymi tego zawodu. Każd ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2077
W:PrawoPodgrupaInne...

Jakie sądy są w Polsce?

Sąd jak sama nazwa wskazuje, osądza. W polskim demokratycznym państwie sąd jest niezawisłym organem, który stosuje prawo w ramach rozstr ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2240
W:PrawoPodgrupaInne...

Co to jest konstytucja?

Konstytucja - słowo zapewne znane większości obywatelom polski, ale nie każdy wie, czym jest i do czego służy. Konstytucja Rzeczypospolitej ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1242
W:PrawoPodgrupaInne...

Jakie są pokojowe metody rozwiązywania sporów?

 Spór nigdy nie jest przyjemny. Nikt nie lubi w końcu, gdy się z nim nie zgadza reszta osób. Zawsze lepiej zyskiwać aprobatę, ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1701
W:PrawoPodgrupaInne...

Co to jest spór międzynarodowy?

 O sporze możemy mówić w systuacji niezgodności pomiędzy dwoma lub więcej stronami dyskusji. Może być to sprzeczka w kwestii pogl ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1989
W:PrawoPodgrupaInne...

Co to jest rada ministrów?

Rada Ministrów jest drugim obok Prezydenta organem władzy wykonawczej (o charakterze kolegialnym), odpowiedzialnym za prowadzenie polityki w ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 2 PPOPULARNOŚĆ: 2286
W:PrawoPodgrupaInne...

Jakie są uprawnienia prezydenta?

  Uprawnienia Prezydenta Prezydent jest to organ władzy wykonawczej, który posiada uprawnienia dotyczące wszystkich sfer działani ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2094
W:PrawoPodgrupaInne...

faceLife na Facebook'u